Zelforganisatie
Tekst

De Secretaris bij Zelforganisatie

9 Lessen None

Wat leer je in deze training

In deze les bespreken we wat good en bad practices zijn voor een Secretaris.

Good practices

  • Wees een team met je Facilitator: samen zorg je ervoor dat het overleg vlot verloopt, en dat er goede kloppende output wordt vastgelegd. Zorg daarom dat je zo gaat zitten dat je de Facilitator goed kan zien en wees op elkaar afgestemd.
  • Plan regelmatig overleggen in. Een Werkoverleg is meestal elke week of twee keer in de week, een Roloverleg zal in het begin elke twee weken gehouden worden. Later, als de rollen zo ongeveer wel kloppen is één keer per maand of zelfs nog minder vaak ook voldoende. Zorg dat je ze in elk geval gepland hebt. Het is beter om overleggen wel in te plannen en ze dan te annuleren wegens gebrek aan agendapunten dan dat je ze niet inplant.
  • Zorg voor helderheid: maak expliciet wat impliciet is. Zelforganisatie is voor een groot deel ook zaken explicet maken: hoe dingen geregeld zijn, wat we van elkaar mogen verwachten, wat de stand van zaken is, wat de output van een spanning is.
  • Zorg dat je de techniek onder de knie hebt. Snap hoe het systeem werkt en oefen het eventueel als je het lastig vindt.
  • Leg de output van overleggen vast zonder in te vullen voor de spanningshouder.

Bad practices

  • Nieuwe mensen in Cirkel vergeten uit te nodigen voor overleggen: niets is vervelender dan dat je nieuw in een Cirkel bent, en je ontdekt dat je niet bent uitgelegd voor een overleg.
  • Geen overleg inplannen, of overleggen verschuiven omdat mensen niet kunnen. In een eerdere les zei ik al: een overleg kan doorgaan zo gauw je meer dan één deelnemer hebt. Mensen zullen je altijd vragen of je het overleg kunt verschuiven omdat het hen niet uitkomt. Maar als je overleggen laat doorgaan, leren mensen ook hun werk zo te plannen dat ze erbij kunnen zijn.
  • Te passief zijn: wacht niet op Facilitator of spanningshouder tot ze je vragen iets op te schrijven, begin gewoon met typen als je ze hoort praten. Onthoud: It is better to type and delete than to ask to repeat!  Zo lang je niet op Opslaan drukt, kun je het altijd weer verwijderen.
  • Niet alert zijn. Zorg dat je met je aandacht erbij bent tijdens een overleg. Jouw presence kan het overleg versnellen en soepeler laten verlopen.
  • Stiekem proberen je eigen voorkeur op te schrijven in plaats van de uitkomst van de spanningshouder. Het kan verleidelijk zijn om je eigen “oplossing” voor een spanning op te schrijven. Het is heel logisch dat je denkt dat jouw oplossing beter is dan die van de spanningshouder. Maar het is niet aan jou om dat te beslissen, het is aan jou om op te schrijven wat de spanningshouder nodig heeft.

                                                                                                                             

Inhoudsopgave

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Inleiding Hoe werkt deze training

voor Secretarissen bij zelforganisatie

De rol van Secretaris

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Integratieve Verkiezingen

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Interpretatie van de Spelregels

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Vervanging

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Hoe organiseer je jezelf als Secretaris

voor Secretarissen bij zelforganisatie

De Secretaris tijdens het Werkoverleg

voor Secretarissen bij zelforganisatie

De Secretaris tijdens het Roloverleg

voor Secretarissen bij zelforganisatie

Good and bad practices

Pen
>