Zelforganisatie
Tekst

Handleiding Holaspirit

9 Lessen

Wat leer je in deze training

In deze training leer je hoe je Holaspirit optimaal gebruikt.

Meer informatie

Inhoudsopgave

Voor Holaspirit gebruikers

Inleiding: hoe werkt deze training

Voor Holaspirit gebruikers

Je account aanmaken in Holaspirit

Voor Holaspirit gebruikers

Holaspirit als organigram

Voor Holaspirit gebruikers

Informatie over jouw Cirkel

Voor Holaspirit gebruikers

Spanningen voor het Werkoverleg

Voor Holaspirit gebruikers

Spanningen voor het Roloverleg

Voor Holaspirit gebruikers

Een asynchroon voorstel doen

Pen
>